• Poplachové systémy narušenia (PSN)
 • Elektroinštalácie a bleskozvody
 • Kamerové systémy (PTV)
 • Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
 • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)
 • Prí­stupové a dochádzkové systémy (SKV)
 • Uzatvorený televí­zny okruh (UTO)
 • Audio a video vrátniky
 • Telefónne ústredne
 • Počítačové siete
 • Vzduchotechnika a odsávacie systémy
 • Pokladanie dlažieb, obkladov a parkiet
 • Murárske práce
 • Kompletné rekonštrukcie bytov a domov
 • Výstavby hrubých stavieb aj stavieb na kľúč

05.04.2010. 13:52

Free Blog Themes and Templates